Yamamoto Shimamura Degawa Yamada 2019

Yamamoto et al. (2019)

  • Yamamoto, K., Shimamura, M., Degawa, Y. & Yamada, Y. 2019. Dual colonization of Mucoromycotina and Glomeromycotina fungi in the basal liverwort, Haplomitrium mnioides (Haplomitriopsida). J. Plant Res. 132: 777-788.

インターネットリソース