Satake Shibata Nishikawa Fuwa 1988

Satake et al. (1988)

  • Satake, K., Shibata, K. Nishikawa, M. & Fuwa, K. 1988. Copper accumulation and location in the moss Scopelophila cataractae. J. Bryol. 15(2): 353-376.

インターネットリソース