Kuo Kanamoto Iizumi Mukai 2006

Kuo et al. (2006)

  • Kuo, J., Kanamoto, Z., Iizumi, H. & Mukai, H. 2006. Seagrasses of the genus Halophila Thouars (Hydrocharitaceae) from Japan. Acta Phytotax. Geobot. 57: 129-154.

インターネットリソース