Kimura Seto 2003

Kimura & Seto (2003)

  • Kimura, M. & Seto, K. 2003. Bryoxiphium norvegicum (Bryopsida: Bryoxiphiaceae), newly found in Mauritius. Bulletin of the Osaka Museum of Natural History 57: 33-37.

インターネットリソース