Zhao Qian Gao Chen Zhu Pan Li 2019

提供: 広島大学デジタル自然史博物館 植物
移動: 案内検索

Zhao et al. (2019)

  • Zhao, T., Qian, C., Gao, Y., Chen, L., Zhu, M., Pan, Y. & Li, S. 2019. Germination inhibitors detected in Sapium sebiferum seeds. J. For. Res. 30: 2305-2312.

インターネットリソース