Thuidium paraviride type

提供: 広島大学デジタル自然史博物館 植物
移動: 案内検索

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Thuidium paraviride Sakurai

  • Bot. Mag. Tokyo 57: 350 (1943)
    • Japan. Honshu, Mie-ken, Nakagawa-mura, Shimesasu; on rock. 9 V 1937, T. Magofuku 618 [Isotype] [= Thuidium cymbifolium (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.]
  • 原記載 種
  • タイプ標本写真
thuidium_paraviride1m.jpg thuidium_paraviride2m.jpg
thuidium_paraviride3m.jpg thuidium_paraviride4m.jpg

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 蘚類 / T にもどる